RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Mēs esam par cilvēka cienīgu aprūpi

Direktora uzruna

Rīgas sociālās aprūpes centrs «Gaiļezers» (turpmāk – Centrs) atrodas Hipokrāta ielā 6, Rīgā, Mežciema apkaimē un ir viena no Rīgas domes Labklājības departamenta iestādēm, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus pensijas vecuma personām, t. sk. personām ar demenci, un personām ar I un II grupas invaliditāti. Sniegto pakalpojumu ietvarā Centra klientiem nodrošinām kvalitatīvu mājvietu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pastāvīgu veselības aprūpi, garīgo aprūpi, socializēšanās un kultūras pasākumu programmu, pilnvērtīgāku vecumdienu pavadīšanai un veselības uzturēšanai.

Centra darbu nodrošina profesionāla un atbildīga darbinieku komanda jau 33 gadus.

Centra dzīves cikls ir pagājis dažādi, bet visus šos gadus Centrs ir strādājis ar vienu mērķi – uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai tas notiktu, Centrā strādā augsti kvalificēti darbinieki, kuri regulāri pilnveido savas praktiskās un teorētiskās zināšanas.

Centra vīzija ir kļūt par cilvēka cienīgas aprūpes pakalpojuma sniedzēju Rīgā ar skaidri nodefinētu pakalpojumu klāstu, kvalitātes standartiem un uz darbiniekiem un klientiem fokusētu darbības attīstību. Šī vīzija "cilvēka cienīga aprūpe" klientu apkalpošanā ir bijusi no Centra darbības pašiem pirmsākumiem, par ko liecina mūs Centra darbinieku pieeja: katrs klients ir svarīgs, neatkarīgi no viņa stāvokļa sabiedrībā vai kāda cita faktora.

Es augsti novērtēju katru Centra darbinieku, jo uzskatu, ka tikai spēcīga, apmācīta un uz mērķi orientēta komanda var sniegt kvalitatīvu aprūpi un nodrošināt labi pavadītas vecumdienas ikvienam mūsu Klientam.

Ar pārliecību varu teikt — Centrs ir mājas ikvienam, kuram ir nepieciešama palīdzība ikdienā.

Aldis Virbulis,
Centra direktors