RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte

Kontakti

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
Hipokrāta iela 6, Rīga LV-1079

Tālrunis 6701 2236

E-pasts rsacgailezers@riga.lv

Oficiālā e-adrese

Darbinieku kontaktinformācija

Sociālie aprūpētāji

Atbild par klientu aprūpi un aprūpētāju darbu, palīdz klientiem risināt ikdienas un sadzīves jautājumus, rūpējas, lai klienta dzīvesvieta būtu atbilstoši iekārtota un ērta.

4. korpusa sociālie aprūpētāji

1. stāvs, 133. kab. 27 042 017 (atbildīgs par 4. korpusa 3. stāva 305., 306., 307. un 308. istabās un 4. stāva 405., 406. un 407. istabās dzīvojošo klientu aprūpi)
2. stāvs, 243. kab. 67 012 466, 27 059 220
3. stāvs, 315. kab. 67 012 425, 27 030 315
4. stāvs, 416. kab. 67 012 454, 27 035 513
5. stāvs, 510. kab. 67 012 469, 27 054 718

3. korpusa sociālie aprūpētāji

3. korpusa 1. stāvs, 174. kab. 67 012 452 (atbildīgais par 3. korpusa 1.-3. stāva klientu aprūpi)
4. korpusa 1. stāvs (atbildīgs par 3. korpusa 4. stāva klientu aprūpi)

Sociālie darbinieki

Risina jautājumus, kas saistīti ar klientu dokumentu kārtošanu Centrā un ārpus, informē klientus par Centra pakalpojumiem un normatīvajiem aktiem, konsultē klientus un viņu tuviniekus, palīdz klientiem risināt problēmsituācijas, vada nodarbības.

4. korpusa sociālie darbinieki

1. (sakarā ar remontdarbiem 1. stāva klienti ir izmitināti citos Centra dzīvojamo korpusu stāvos) un 2. stāvs, 203. kab. 29626059, 67012479
3. stāvs, 204. kab. 29563906, 67012376
4. un 5. stāvs, 205. kab. 29540494, 67012459

3. korpusa sociālais darbinieks

202. kab. 29577057, 67012482

Medicīnas māsas

Atbild par medikamentu izsniegšanu, veic ārsta nozīmētas procedūras.

4. korpusa medicīnas māsas

1., 2., 5. stāvs, 134. kab. 27 051 348, 67 817 032
3., 4. stāvs, 414. kab. 28 808 384, 67 817 033

3. korpusa medicīnas māsas

272. kab. 27 054 297, 67 817 039

ADMINISTRĀCIJAS DARBINIEKU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN TĀLRUŅI

Amats

Vārds, Uzvārds

Kabinets

PIEŅEMŠANU LAIKI

Tālrunis

I

II

III

IV

V

Direktors

Aldis Virbulis

208

-

10-12

-

14-16

-

67012231

Administratīvās nodaļas vadītāja

Iveta Pušmucāne

215

-

9-12

9-12

9-12

9-12

67012227

Vecākais personāla speciālists

Inita Frīdenšteina Brīdiņa

216

14-16

10-12

10-12

14-16

10-12

67012240

Galvenais lietvedības speciālists

Elita Grīviņa

218

9-16

9-16

9-16

9-16

9-16

67012236

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītājs

Agris Vēveris

211

-

9-12

-

14-16

-

67012461

Sociālā darba nodaļas vadītāja, vecākais sociālais darbinieks

Iveta Apsāne

213

14-16

-

9-12

9-12

-

67012229

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja, direktora vietniece

Ilze Baltiņa-Mežgaile

209

15-17

-

-

-

10-12

67012224

Veselības aprūpes nodaļas vadītāja, vecākā māsa

Zita Vonda

212

-

9-12

9-12

14-16

-

67012230

Saimniecības nodaļas vadītājs

Ints Miķelsons

214

9-10

9-10

9-10

9-10

9-10

67012223

Pirms tikšanās, lūgums iepriekš pieteikties pie Centra lietvedes.

Bankas rekvizīti

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
RD iestāde: Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
RD iestādes adrese: Hipokrāta 6, Rīga LV-1079
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV52RIKO0021501518040

Video