RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Par mums

RSAC “Gaiļezers” nolikums

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" nolikums

Video

 

Vēsture

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers” (sākotnējais nosaukums – 4. pansionāts “Gaiļezers”) savas durvis ir vēris 1988. gada 1. novembrī.

Rīgas pilsētas 4. pansionāta “Gaiļezers” klienti tika izvietoti divos dzīvojamos korpusos. Pirmie klienti tika pārvesti no Rīgas pilsētas Sociālās nodrošināšanas nodaļas 6. pansionāta, 2. pansionāta “Mežciems”, pansionāta “Ropaži” un mājām.

Rīgas dome 20.03.1996. nolēma reorganizēt Rīgas pilsētas 4. pansionātu “Gaiļezers” un pārdēvēja to par Rīgas sociālās aprūpes centru “Gaiļezers”.

Vietu skaits Centrā no pirmsākumiem līdz mūsdienām:
- 1989. gada 1. janvārī - 130 vietas;
- 1990. gadā - 300 vietas;
- 2005. gadā - 400 vietas;
- 2016. gadā - 429 vietas;
- Līdz 2020. gada 31. augustam Centrā dzīvoja 400 klienti;
- Sākot ar 2020. gada 1. septembri Centrā ir 376 vietas;
- Sākot ar 2021. gada 1. jūliju Centrā ir 363 vietas;
- Sākot ar 2023. gada 1. martu Centrā ir 318 vietas.

2007. gadā Centrā tika izveidota atsevišķa nodaļa personām ar demenci.

Centrs līdz 2015. gada maijam sniedza valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

RSAC “Gaiļezers” šodien

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) ir Rīgas pašvaldības lielākā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā pieejamas 318 klientu vietas pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti. Centra sniegtie pakalpojumi ir pieejami tikai Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem.

Centrs ir sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Centrā ir nodarbināti vairāk kā 200 darbinieki.

Centra direktors kopš 2014. gada 3. marta ir Aldis Virbulis, pamatojoties uz Rīgas domes 25.02.2014. lēmumu Nr. 800 (prot. Nr. 24, 17.§) “Par Alda Virbuļa iecelšanu Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” direktora amatā”.

RSAC “Gaiļezers” struktūra

Struktūra

RSAC “Gaiļezers” vīzija, mērķi un uzdevumi

RSAC “Gaiļezers” vīzija – kļūt par iestādi, kurā tiek sniegti cilvēka cienīgas aprūpes pakalpojumi ar skaidri definētu pakalpojumu klāstu, kvalitātes standartiem, uz darbiniekiem un klientiem fokusētu darbības attīstību. Īsumā to var formulēt šādi: katram solim ir nozīme ceļā uz CILVĒKA CIENĪGU APRŪPI.

RSAC “Gaiļezers” mērķi un uzdevumi
1. Nodrošināt Centra klientu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spēju saglabāšanu.
2. Nodrošināt klientiem iespēju pavadīt saturīgi brīvo laiku, īstenot pasākumu kompleksu, lai uzlabotu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Darba organizācija

Centrā ir izveidotas 6 nodaļas:

Sociālās aprūpes nodaļā nodarbināti 134 darbinieki, t.sk. nodaļas vadītājs, kuri rūpējās par klientu sociālo aprūpi.

Sociālā darba nodaļā nodarbināti 12 darbinieki, t.sk. nodaļas vadītājs, nodaļas vadītāja vietnieks, kuri pārstāv sociālā darba un sociālās rehabilitācijas speciālistus, kā arī psihologs.

Sociālā darba nodaļa atbild par starpprofesionāļu komandas darbu un informācijas pieejamību; sniedz sociāla darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; nodrošina psiholoģisko un psihosociālo atbalstu, kā arī organizē brīvā laika aktivitāšu un kultūras pasākumu nodrošināšanu Centra klientiem.

Veselības aprūpes nodaļā nodarbināti 19 veselības aprūpes speciālisti – nodaļas vadītājs, māsas, fizioterapeiti, masieri, podologs, kuri rūpējas par klientu veselības aprūpi.

Administratīvajā nodaļā nodarbināti 4 darbinieki, t.sk. nodaļas vadītājs, kura organizē un vada lietvedības un personālvadības politiku Centrā, kā arī nodrošina atbalsta funkciju Centra struktūrvienībām saistībā ar Centra klientu interesēs nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un dokumentu uzglabāšanu.

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļā nodarbināti 2 darbinieki, t.sk. nodaļas vadītājs. Rūpējas par Centra finanšu plānošanu un izlietojuma kontroli. Veic grāmatvedības dokumentu pirmapstrādi un tālāk tos nosūta Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldei. Pilnu grāmatvedības pakalpojumu Centram nodrošina Rīgas domes Finanšu departaments.

Saimniecības nodaļā nodarbināti 32.25 darbinieki, t.sk. nodaļas vadītājs. Rūpējas par visu Centra komunikāciju, iekārtu un inventāra uzturēšanu darba kārtībā, par Centra iekštelpu un teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas darbiem, t.sk. veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Lapas karte

Skatīt šeit.

Sīkdatņu politika

Sīkdatņu politiku skatīt šeit.