RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Aktualitātes

Lasīt vēl...
Lasīt vēl...

Vakances

Sociālais aprūpētājs

Sociālais rehabilitētājs

Veļas mazgātājs

Aprūpētājs

Informāciju par Centra aktuālajām vakancēm Centrs papildus publicē Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes un Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapās.

Jaunu klientu uzņemšana

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-15:00.

Svarīgi! Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar Centra Sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

- izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli,

- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;

- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – SAC), kurās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

Klients pēc uzņemšanas Centrā 3-5 dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

Iepirkumi

Informāciju par Centra iepirkumiem lūdzam skatīt šeit.

Pretkorupcijas pasākumi

Par Centra darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC "Gaiļezers" direktoru Aldi Virbuli pa tālruni 67 012 236 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67 026 859 vai 67 012 031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv.