RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Centra iemītnieku apmeklēšanas kārtību nosaka Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers" 15.08.2023. iekšējie noteikumi Nr. ACGE-23-9-nts “Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” klientu apmeklēšanas, t.sk. pienesumu atstāšanas, kārtība.”

Centra iemītnieku apmeklēšanas kārtība

1. Klientu tuvinieki var atstāt pienesumus Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) ieejas zonā pie Centra dežuranta, speciāli šim mērķim paredzētā vietā, klāt pievienojot zīmīti, kam pienesums domāts (personas vārds, uzvārds un informācija par personas dzīvesvietu (korpuss, stāvs, istaba, ja tāda ir zināma).

2. ATĻAUTS apmeklēt Centra klientus ir:

- personai nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu un elpceļu infekcijas slimības pazīmju,

- Personai, kura nav alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī.

3. Vispārīgā Centra klientu apmeklēšanas kārtība:

3.1. Apmeklētājam, ierodoties Centrā, jāinformē speciālists (dežurants) pie kura klienta viņš ir ieradies. Speciālists veic apmeklētāja reģistrāciju. Apmeklētājs ar Centra klientu drīkst tikties Centra āra teritorijā, speciāli izveidotās tikšanās vietās t.i. atpūtas zonā pie Centra galvenā foajē, Centra dzīvojamo stāvu virtuvēs vai atpūtas stūrīšos kā arī klientu istabās ja tas netraucē citus Centra klientus.

3.2. Centra klienta apmeklēšana atļauta katru dienu laikā no 10.00-20.00 izņemot gadījums, ja Centrs ar Rīkojumu noteicis citu klientu apmeklēšanas laiku.

1. tabula

Centra sociālie darbinieki:
Dzintra – tālr. 67012459, mob. 29540494 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 4. korpusa 4. un 5. stāva klientiem);
Brigita – tālr. 67012376, mob. 29563906 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 4. korpusa 3. un citu stāvu klientiem);
Larisa – tālr. 67012479, mob. 29626059 (sakarā ar remontdarbiem 1. stāva klienti ir izmitināti citos Centra dzīvojamo korpusu stāvos) un 2. stāva klientiem);
Antra – tālr. 67012482, mob. 29577057 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 3. korpusa klientiem).

2. tabula

Centra sociālie aprūpētāji un sociālie darbinieki:
4. korpuss 2. stāvs – tālr. 67012466, 27059220, 29626059
4. korpuss 3. stāvs – tālr. 67012425, 64901706, 29563906
4. korpuss 4. stāvs – tālr. 67012454, 27035513, 29540494
4. korpuss 5. stāvs – tālr. 67012469, 27054718, 29540494
3. korpusa 4. stāvs – tālr. 67012461, 27042017, 29577057
3. korpuss 1.-3. stāvs – tālr. 67012452, 29577057